Kaiken pohjana on
dynaaminen 3D-malli.

Me luomme interaktiivisia, digitaalisia ympäristöjä, joiden avulla asiakkaasi voivat kokea, tehdä ja oppia.

It all starts with
a dynamic 3D model.

We create interactive digital environments that allow your customers to experience, do and learn.

Digitaaliset rakennukset

Käy vierailulla asunnoissa tai kaupallisissa tiloissa ennen niiden rakentamista. Visualisoi teollisen internetin tuottamaa dataa. Sisusta tilat oikeilla huonekaluilla ja näe, miten se vaikuttaa lopulliseen hintaan.

LUE LISÄÄ

Digital Buildings

Visit apartments or commercial spaces before they are built. This dynamic 3D model can be used to visualize IoT-data or as an individual walk-through. Decorate spaces with real furniture from suppliers and see how it affects the total price.

READ MORE

VR-koulutus ja simulaatiot

Älä tyydy kertomaan vaan anna opiskelijoiden tehdä itse! Se painuu mieleen parhaiten. Luo kustannustehokas koulutusohjelma, jota voi käyttää ajasta ja paikasta riippumatta. Koe tosielämän tilanteita, jotka olisivat muuten liian vaarallisia tai liian kalliita järjestää. Saat reaaliaikaista statistiikkaa siitä, miten työntekijäsi tai oppilaasi kehittyvät koulutuksessa.

LUE LISÄÄ

VR Training and Simulations

Don’t just show them how; let them do it themselves! It is much more effective. Create a cost-effective, training-scheme that can be used regardless of the time and place. Experience real life situations that would otherwise be too dangerous to train in or too expensive to organize. You will get up-to-date statistics on how your employees or students are progressing with the training.

READ MORE

Kokemuspohjainen VR-markkinointi

Virtuaalitodellisuudessa asiakkaasi ei vain näe, vaan hän pääse itse tekemään ja kokemaan.
Hän voi kokea ja luoda asioita, joita on tuskin uskaltanut kuvitella.
Anna mielikuvituksesi lentää!

LUE LISÄÄ

VR Experience-Based Marketing

Feel and interact with the brand.
Help your clients feel environments, visualize and create things that are too hard to reach for or do not even exist.
Let your imagination run wild!

READ MORE
 

ZOAN

 • tekee virtuaalitodellisuutta ja siihen liittyviä luovia ratkaisuja yli viiden vuoden kokemuksella.
 • toimii kolmessa eri maanosassa.
 • luo korkealaatuista 3D-mallinnusta kustannustehokkaasti.
 • kehittää teknologiaa ja uutta visuaalista maailmaa.
 • on kokenut toimimaan suurten kansainvälisten yhtiöiden ja pienempien projektien kanssa.
 • ymmärtää yritysten strategiset tavoitteet, joita virtuaalitodellisuuden tulee palvella.

Zoan

 • has over five years of experience with virtual reality.
 • has teams on three different continents.
 • produces high quality 3D modeling in a cost-effective way.
 • combines technology and the new visual world.
 • has experience working with large, global companies and small projects.
 • understands strategy and the need to produce solutions.