Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisterinpitäjä

ZOAN Oy
Aleksanterinkatu 17
00100 Helsinki
info@zoan.fi

Yhteyshenkilö

Miikka Rosendahl
puh. +358 40 963 4977
miikka.rosendahl@zoan.fi

Rekisterin nimi

ZOAN Oy:n verkkosivuston asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

ZOAN Oy kerää asiakkaan verkkosivustolla antamia henkilötietoja ja verkkosivuston käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä asiakkaan ja ZOAN Oy:n väliseen mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään ZOAN Oy noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Tiedot verkkosivuston käytöstä

Tietojärjestelmiin tallentuu tunnistetietoja asiakkaan käyttäessä zoan.fi tai zoan.io tai helsinki2020.fi -verkkosivustoa. Tunnistetietoihin sovelletaan sähköisen viestinnän tietosuojalakia. Asiakkaalla ei ole henkilötietolain mukaan tarkistusoikeutta tunnistetietojen osalta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään hänen käyttäessään verkkosivustoa tai täyttäessäään lomakkeen. Asiakkaan henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää säännönmukaisesti myös muista ZOAN Oy:n henkilörekistereistä.

Rekisterin suojaus

Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimitiloissa. Sähköinen rekisteri sijaitsee ZOAN Oy:n verkkopalvelimella palomuurin takana. Käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti.

Evästeiden käyttö

ZOAN Oy:n sivuilla käytetään evästeitä (ns. cookie) parantamaan asiakaskokemusta sekä keräämään tietoa sivuilla kävijöistä. Eväste on pieni tiedosto, joka tallennetaan kävijän tietokoneeseen.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaista tietoa:

  • vierailijan IP-osoite
  • vierailun ajankohta
  • selatut sivut ja sivujen katseluajat
  • täytetyt lomakkeet.

Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, voit muuttaa selaimesi asetuksia ja poistaa ne käytöstä.